Khi nào có hàng Iphone 7 plus 128 gb đen bóng vậy admin, hỏi đâu cũng không có hàng.

võ ngọc tâm
vào ngày 15/11/2016 câu trả lời• 58 lượt xem

Khi nào có hàng Iphone 7 plus 128 gb đen bóng vậy admin, hỏi đâu cũng không có hàng.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU