J7 prime của mình bị vỡ màn hình, bữa có CT giảm 70% phí sữa chữa

Hoàng Thị Sâm
vào ngày 27/12/2016 câu trả lời• 73 lượt xem

J7 prime của mình bị vỡ màn hình, bữa có CT giảm 70% phí sữa chữa, mình lên fpt hay lên hãng mới dc hỗ trợ đây admin ?