Iphone 7 không nhập danh bạ từ sim được , Máy bị lỗi hả ad

Đinh Quốc Công
vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 989 lượt xem

Iphone 7 không nhập danh bạ từ sim được , Máy bị lỗi hả ad. Mà bạn mình mua IP 7 + cũng bị thế luôn.