iphone 7 bên mình nhập về theo tiêu chuẩn nước nào hả ad?

vào ngày 30/11/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

iphone 7 bên mình nhập về theo tiêu chuẩn nước nào hả ad?