Ipad của mình tự dưng bị đơ không tắt nguồn được luôn nó cứ sáng đên vậy hoài làm sao đây

Minh Tiến
vào ngày 20/03/2017 câu trả lời• 49 lượt xem

Ipad của mình tự dưng bị đơ không tắt nguồn được luôn nó cứ sáng đên vậy hoài làm sao đây

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU