ipad 4G LTE gắn sim vào nghe gọi được không Ad?

Nguyễn Thị Bích Hạnh
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 112 lượt xem

Ipad 4G LTE gắn sim vào nghe gọi được không Ad?