ip7 Mình mới dùng dc 10 ngày. Máy có hiện tượng mất sóng kéo dài ,ở nhiều địa điểm khác nhau

dũng
vào ngày 30/12/2016 câu trả lời• 47 lượt xem
ip7 Mình mới dùng dc 10 ngày. Máy  có hiện tượng mất sóng kéo dài ,ở nhiều địa điểm khác nhau .Cho mình biết nguyên nhân và cách giải quyết với