Mua trước trả sau

       HTC One E9 dual so với Huawei gr5 con nào CPU trội hơn?

       bữu long
       vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 116 lượt xem

       HTC One E9 dual  so với Huawei gr5 con nào CPU trội hơn?