Mua trước trả sau

       ho hõi QTV hiện tại có ip6 nào cũ trã góp 0% k vậy ?

       Bình
       vào ngày 04/01/2017 câu trả lời• 40 lượt xem
       cho hõi QTV  hiện tại có ip6 nào cũ trã góp 0% k vậy  ? e muốn mua nhưng không có khả năng mua mới