hi, đt của mình không vào đc wifi nếu có vào đc thì rất yếu và bắt trong phạm vi rất tối thiểu

lâm bảo thy
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 136 lượt xem

hi, đt của mình không vào đc wifi nếu có vào đc thì rất yếu và bắt trong phạm vi rất tối thiểu, thế là như nào vậy, có cách nào khắc phục đc không vậy?