hi anh, đt e bị lỗi nhưng trong thời gian bảo hành đến sửa có mất phí k anh

Hồng
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 59 lượt xem

hi anh, đt e bị lỗi nhưng trong thời gian bảo hành đến sửa có mất phí k anh 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU