Hi ad, mình đang phân vân giữa dòng oppo neo7 và Samsung galaxy j7. Ad tư vấn hộ ạ?

hin
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 121 lượt xem

Hi ad, mình đang phân vân giữa dòng oppo neo7 và Samsung galaxy j7. Ad tư vấn hộ ạ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU