Hi ad, mình đang phân vân giữa dòng oppo neo7 và Samsung galaxy j7. Ad tư vấn hộ ạ?

hin
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 175 lượt xem

Hi ad, mình đang phân vân giữa dòng oppo neo7 và Samsung galaxy j7. Ad tư vấn hộ ạ?