hi ad, có thể giới thiệu cho mình tai nge đeo ngoài loại giá trug nhưng chất lượng không ạ

An THanh
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 126 lượt xem

hi ad, có thể giới thiệu cho mình tai nge đeo ngoài loại giá trug nhưng chất lượng không ạ