Mua trước trả sau

       Hết thời gian bảo hành thì FPT có nhận sữa chữa cho mình không ?

       thái quang
       vào ngày 02/01/2017 câu trả lời• 43 lượt xem

       Hết thời gian bảo hành thì FPT có nhận sữa chữa cho mình không ?