helloem muốn đổi điện thoại oppo joy r1001 của em thành điện thoại khác l&y

nguyenvhuhoang
vào ngày 06/12/2016 câu trả lời• 126 lượt xem

hello

em muốn đổi điện thoại oppo joy r1001 của em thành điện thoại khác lý do điện thoại vì d9t của em nó lắc và ít ram