Gậy tự sướng dung cho Samsung galaxy s7, là bao nhiêu vậy ạ?

danh
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 199 lượt xem

Gậy tự sướng dung cho Samsung galaxy s7, là bao nhiêu vậy ạ?