Fpt cho hỏi , như mình có laptop nhưng không phải mua hàng ở fptshop mà muốn cài đặt win lại.

Giang
vào ngày 24/11/2016 câu trả lời• 237 lượt xem

Fpt cho hỏi , như mình có laptop nhưng không phải mua hàng ở fptshop mà muốn cài đặt win lại . Vậy mang ra fpt có được hỗ trợ cài đặt không . Mình cũng mua hàng nhiều ở fpt rồi nhưng không biết với trường hợp này thì sao . Thank .