Em xài Sony m4 được một thời gian mà bây giờ m&aa

Anh Tuấn
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 214 lượt xem

Em xài Sony m4 được một thời gian mà bây giờ máy em tự động văng thẻ nhớ ra ngoài em không hiểu nguyên nhân