Em thấy trên thanh thông báo máy sony XA Ultra có biể

Nguyễn Quốc Khánh
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 131 lượt xem

Em thấy trên thanh thông báo máy sony XA Ultra có biểu tượng chữ N là gì vậy Ad?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU