em sài laptop gần đây bị 1 tình trang tắt máy rất là lâu nó mới tắt nguồn nó bị gì zậy admin

Đỗ Quang Minh
vào ngày 26/11/2016 câu trả lời• 195 lượt xem

em sài laptop gần đây bị 1 tình trang tắt máy rất là lâu nó mới tắt nguồn nó bị gì zậy admin

Có thể bạn quan tâm: