em muốn nâng cấp asus zenphone 5 lên 5.0 thì đem ra cửa hàng sửa l&

Phương Trúc
vào ngày 23/12/2016 câu trả lời• 175 lượt xem

em muốn nâng cấp asus zenphone 5 lên 5.0 thì đem ra cửa hàng sửa lấy liền đc kh ạ