Em mua tra gop 0% thi luc dau đưa bn? 6 thang sau moi thang bn ạ?

ha vỹ
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 156 lượt xem

Em mua tra gop 0% thi luc dau đưa bn? 6 thang sau moi thang bn ạ?