em mua laptop asus tại shop và muốn lấy active window 8.1 thì gặp ai?

nguyễn công
vào ngày 12/11/2016 câu trả lời• 118 lượt xem

em mua laptop asus tại shop và muốn lấy active window 8.1 thì gặp ai? hỗ trợ giúp em ạ