Em mới mua 1 chiếc điện thoại Lai Yuna C khi về sạc thì nó không chịu tắt m&a

Trương Phạm Nhật Tiến
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 95 lượt xem

Em mới mua 1 chiếc điện thoại Lai Yuna C khi về sạc thì nó không chịu tắt màn hình nhưng khi không sạc thì nó vẵn tắt bình thường

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU