Em kiểm tra điện thoại anh nó bị virus hay sao á mà anh sà

Trương Yến Nguyên
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 116 lượt xem

Em kiểm tra điện thoại anh nó bị virus hay sao á mà anh sài 1 chặp nó đứng hoặc nó tự thoát ra.