em dùng laptop TOSHIBA , khi cấm sạc máy thì chuột không nhận. tắt m&a

tạ hứa quang huy
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 37 lượt xem

em dùng laptop TOSHIBA , khi cấm sạc máy thì chuột không nhận. tắt máy k cắm sạc thì chuột nhận bình thường, thử gắn sạc một lần thử thì lại không nhận chuột.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU