Em có đt samsung galaxy j5 bị nát màn hình có thể đổi đt và bù tiền đc ko ạ :)

Hãi Bảo Phan
vào ngày 15/11/2016 câu trả lời• 711 lượt xem

Em có đt samsung galaxy j5 bị nát màn hình có thể đổi đt và bù tiền đc ko ạ :)