em có chút thắc mắc là vỏ galaxy S5 là kim loại hay hay nhựa ạ?

yến nhi
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 98 lượt xem

em có chút thắc mắc là vỏ galaxy S5 là kim loại hay hay nhựa ạ?