E sử dụng win 10 làm sao đưa biểu tượng ứng dụng ra desktop được?

Trần Quang Hiếu
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 142 lượt xem

E sử dụng win 10 làm sao đưa biểu tượng ứng dụng ra desktop được?