E muốn thay vỏ iphone 6s

Hoàng Thị Hằng
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 267 lượt xem

E muốn thay vỏ iphone 6s, bên mình có hỗ trợ thay không hay cho đổi máy bù phí?