E muốn mua fpt play box về dùng thử,nếu không thích mang ra trả lạ

Lưu Công Tuân
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 97 lượt xem

E muốn mua fpt play box về dùng thử,nếu không thích mang ra trả lại có bị mất phí gì không?