E mua sony C4 được 11 tháng bị hư cả ứng,gởi bảo hành hãng b&aacu

Phạm Mạnh Hùng
vào ngày 02/12/2016 câu trả lời• 158 lượt xem

E mua sony C4 được 11 tháng bị hư cả ứng,gởi bảo hành hãng báo đổi máy khác nhưng e
muốn đổi sang dòng máy khác được không?