E mua máy meizu bên FPT,e không nhờ kĩ thuật cài về e tự c&a

Trịnh Thị Hồng Hải
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 129 lượt xem

E mua máy meizu bên FPT,e không nhờ kĩ thuật cài về e tự cài mà sao máy không có CH Play vậy?