Mua trước trả sau

       E mua bảo hành vàng 1 năm vừa hết hạn, giờ muốn mua tiếp 1 năm nữa được

       Lê Thanh Toàn
       vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 143 lượt xem

       E mua bảo hành vàng 1 năm vừa hết hạn, giờ muốn mua tiếp 1 năm nữa được không?