E mua bảo hành vàng 1 năm vừa hết hạn, giờ muốn mua tiếp 1 năm nữa được

Lê Thanh Toàn
vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 170 lượt xem

E mua bảo hành vàng 1 năm vừa hết hạn, giờ muốn mua tiếp 1 năm nữa được không?