Mua trước trả sau

       E mới mua máy GR5 2017 giờ muốn đổi sang dòng máy có giá thấp hơn được không?

       Lê Trần Thanh Thủy
       vào ngày 19/12/2016 câu trả lời• 169 lượt xem

       E mới mua máy GR5 2017 giờ muốn đổi sang dòng máy có giá thấp hơn được không?