E đang muốn mua ip5s trả 12 tháng nhưng nếu vài tháng nuẫ e muốn đổi sang 6

Thu hương
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 102 lượt xem

E đang muốn mua ip5s trả 12 tháng nhưng nếu vài tháng nuẫ e muốn đổi sang 6 plus tiếp tục trả góp thì có đc k ah