E đang dùng iphone 6 sao tất cả cuộc gọi đến cuộc đầu tiên đều báo

Hà Hứa Tân
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 440 lượt xem

E đang dùng iphone 6 sao tất cả cuộc gọi đến cuộc đầu tiên đều báo bận,gọi lại lần nữa thì được,là do sim hay do máy?

Sản phẩm liên quan: