E có laptop Dell sao đút USB vào bắt format,lỡ format rồi có lấy lại dữ liệu được không?

Nguyễn Kim Hưng Thịnh
vào ngày 14/12/2016 câu trả lời• 66 lượt xem

E có laptop Dell sao đút USB vào bắt format,lỡ format rồi có lấy lại dữ liệu được không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU