Mua trước trả sau

       E có laptop Dell sao đút USB vào bắt format,lỡ format rồi có lấy lại dữ liệu được không?

       Nguyễn Kim Hưng Thịnh
       vào ngày 14/12/2016 câu trả lời• 93 lượt xem

       E có laptop Dell sao đút USB vào bắt format,lỡ format rồi có lấy lại dữ liệu được không?