e có dùng WingVN 50..mua được 5 tháng..nay bị trình trạng : com.android.systemui đã dừng lại

Trần Khắc Vương
vào ngày 13/11/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

dạ e có dùng điện thoại WingVN 50..mua được 5 tháng..nay bị trình trạng : com.android.systemui đã dừng lại , giờ e phải làm sao