Mua trước trả sau

       e có dùng WingVN 50..mua được 5 tháng..nay bị trình trạng : com.android.systemui đã dừng lại

       Trần Khắc Vương
       vào ngày 13/11/2016 câu trả lời• 109 lượt xem

       dạ e có dùng điện thoại WingVN 50..mua được 5 tháng..nay bị trình trạng : com.android.systemui đã dừng lại , giờ e phải làm sao