E có đặt cọc iphone 7 màu đen bên mình,giờ e muốn đổi sang màu khác có được không?

Phạm Ngọc Chương
vào ngày 14/12/2016 câu trả lời• 153 lượt xem

E có đặt cọc iphone 7 màu đen bên mình,giờ e muốn đổi sang màu khác có được không?