e có con samsung s6, tự dựng nó bị lỗi là cắm tai nghe vào thì

Phạm vững
vào ngày 11/12/2016 câu trả lời• 127 lượt xem

e có con samsung s6, tự dựng nó bị lỗi là cắm tai nghe vào thì máy vẫn báo nhận nhưng mà không có tiếng phát ra, khi mà cắm sạc thì tai nghe lại có tiếng, không biết lỗi của em là bị lõi gì ạ