Điện thoại oppo của em báo là đã đầy bộ nhớ nên không thể tải tiếp ứng dụng

Đạt
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 141 lượt xem

Điện thoại oppo của em báo là đã đầy bộ nhớ nên không thể tải tiếp ứng dụng hoặc chụp ảnh tiếp được , em phải làm sao ?