điện thoại nokia lumia 532 tại sao khi gọi chi một số máy kh&a

vào ngày 25/12/2016 câu trả lời• 140 lượt xem

điện thoại nokia lumia 532 tại sao khi gọi chi một số máy khác lại bị ngắt cuộc gọi