Điện thoại của mình là Iphone 6s 64 gb , ngày xưa mình có mua bảo hành vàng

Bảo Hạnh
vào ngày 14/11/2016 câu trả lời• 111 lượt xem

Điện thoại của mình là Iphone 6s 64 gb , ngày xưa mình có mua bảo hành vàng , bây giờ bị bể màng hình vậy giờ có được thay mới luôn không.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU