Điện thoại của em rất hay bị mất sóng , phải tắt nguồn khởi động lại ?

Nguyễn tố trinh
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 164 lượt xem

Điện thoại của em rất hay bị mất sóng , phải tắt nguồn khởi động lại ?