Điện thoại của em khi tải ưng trên wed nó thường chạy đến còn 0s thì đ

Trần Sơn Phi
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 143 lượt xem

Điện thoại của em khi tải ưng trên wed nó thường chạy đến còn 0s thì đứng im ko hoàn tất hay tải xuống đc mà nó cứ im hiện đang tải xuống còn 0s