Điện thoại android của mình cũng là thể hệ củ rồi nên đôi khi vào facebook bị chậm lắm kiểu

Giang Tử
vào ngày 20/03/2017 câu trả lời• 56 lượt xem

Điện thoại android của mình cũng là thể hệ củ rồi nên đôi khi vào facebook bị chậm lắm kiểu như bị chặn ấy làm sao đây

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU