Mua trước trả sau

       Dear Amin , Wing này em mới mua 2 ngày bị lỗi em trả lại được khôn

       Nguyễn Thị Huyền Chân
       vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 110 lượt xem

       Dear Amin , Wing này em mới mua 2 ngày bị lỗi em trả lại được không?