Dây cáp của iphone 6s có dòng chữ "Designed by Apple in California, As

Nguyễn Hằng
vào ngày 15/12/2016 câu trả lời• 80 lượt xem

Dây cáp của iphone 6s có dòng chữ "Designed by Apple in California, Assembled in China" không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU