Đang cần SE 16gb, giờ lại khuyến mãi 64gb hazzzz

TRúc
vào ngày 04/01/2017 câu trả lời• 26 lượt xem

Đang cần SE 16gb, giờ lại khuyến mãi 64gb hazzzz .... vậy giá tiền nó có chênh lệch gì nhiều không admin?

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU